English | Русский

בית משפט
בית משפט


מספר תיקים בניהולו של זאב פרבר


בג"צ 7054/97 ח"כ שטרן נ' האחות הראשית

בתיק זה עו"ד זאב פרבר ייצג את ח"כ יורי שטרן וקבוצת אחיות סיעודיות אשר עלו מבריה"מ. הוגשה עתירה נגד דרישת המבחן כתנאי לקבלת רשיון עבודה. כתוצאה מהעתירה בוטלה תחולה למפרע של דרישת המבחן וכמה מאות אחיות קיבלו רשיונות עבודה.

בג"צ 953/01 ח"כ מרינה סולודקין נ' עיריית בית שמש

עו"ד פרבר הגיש בשמה של ח"כ סולודקין עתירה לבג"צ. בג"צ דן בהרכב מורכב של שבעה שופטים דן בקריטריונים לחוקי עזר עירוניים העוסקים במכירת בשר-חזיר. בית המשפט קיבל פה אחד את עמדת העותרת. כנראה זה היה המקרה הראשון בענייני דת ומדינה אשר נתקבל פה אחד, על דעת שופטים דתים וחילוניים.

בג"צ 7053/03 אדאלה נ' משרד הפנים

(פירוט)

פסק דין בתמ"ש 2480/04 (השופט ב.-צ. גרינברגר)

תגובה לעתירה בבג"צ 5079/08 פלונית נ' הרב שרמן (פסילת גיור של הרב דרוקמן)

עתירה בבג"צ 5079/08 דמי"ר נ' שר הפנים ואח' (עתירה לשלילת אזרחותם של חברי הכנופיה הניאו נאצית)אודותינו | שירותי משרד | שירותים נוטריונים | בית משפט | מאמרים | פרסומים | דעה לא משפטית | קישורים | חדשות | יצירת קשר
Advocate and Notary Zeev Farber
Member of the Israeli Bar
Hahistadrut 22, Jerusalem
Telephone: 02-6243142
Fax: 02-6230588
Email: farber.lawyer@gmail.com